jackpotleaders.com Privatumo politika

UAB „Lotomatas“ (toliau - Bendrovė) įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą, kol naudojatės paslaugomis, pasiekiamomis tinklapiu: https://jackpotleaders.com ši privatumo politika taikoma visam tinklapiui bei visoms paslaugoms. Prašome perskaityti visą Privatumo politiką. Prašome nesinaudoti Bendrovės tinklapiu ar paslaugomis, jei nesutinkate su Privatumo politika. Siūlome laikas nuo laiko peržiūrėti Privatumo politiką, nes ji gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo.

Asmeniniai duomenys
Šios Privatumo politikos tikslams terminas „Asmeniniai duomenys“ reikš Jūsų, kaip Žaidėjo, suteiktą informaciją ar duomenis, įskaitant nurodytus registracijoje ir vėliau sistemoje ir/arba informaciją arba duomenis, kurie gali charakterizuoti, apibūdinti, būti siejami su/ar apimti, įskaitant ir žaidimų pirkimo ar pinigų pavedimų operacijas, kai Žaidėjas naudojosi arba dalinai naudojosi Bendrovės tinklapiu ar paslaugomis.
Visi Jūsų savanoriškai pateikti duomenys, naudojantis Bendrovės tinklapiu ar paslaugomis, bus laikomi, saugomi ir tvarkomi. Pažymėtina, kad Jums Bendrovei pateikus Asmeninius duomenis su tikslu iš Bendrovės gauti tam tikrą informaciją arba paslaugas, Bendrovė rinks ir saugos tuos Asmeninius duomenis tam, kad būtų įmanoma įvykdyti Jūsų pageidavimą. Bendrovė neteiks Jūsų Asmeninių duomenų jokiai trečiajai šaliai be Jūsų sutikimo, nebent tai būtų būtina, siekiant įvykdyti Jūsų pageidavimus. Bendrovė gali pasinaudoti Jūsų Asmeniniais duomenimis, norėdama atsakyti į Jūsų užklausas arba norėdama elektroniniu paštu informuoti Jus apie naujus produktus, paslaugas ar pasiūlymus. Jūs bet kada galite pareikalauti nustoti elektroniniu paštu siųsti tokią informaciją.

Asmeninių duomenų papildymas, keitimas ir naikinimas
Bendrovė savo sąnaudomis, savo iniciatyva arba Jūsų reikalavimu papildys, keis arba naikins bet kokią nepilną, netikslią ar pasenusią Asmeninę informaciją. Savo reikalavimus atlikti šias operacijas galite pateikti, susisiekdami su Bendrove žemiau pateiktais kontaktiniais adresais.

Saugumas
Bendrovė yra pasitelkusi priemones, ribojančias neleistiną priėjimą ir netinkamą Jūsų Asmeninių duomenų naudojimą. Visi Jūsų Bendrovei pateikti Asmeniniai duomenys yra konfidencialūs.

Kontaktai
Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų Privatumo politiką, pareikalauti, kad būtų atlikti pakeitimai Jūsų Asmeniniuose duomenyse ar išreikšti norą elektroniniu paštu daugiau nebegauti informacijos apie naujus produktus, paslaugas ir kitos susijusios informacijos, prašome susisiekti su mumis: info@jackpotleaders.com